Kehitysvaiheessa olevan tuotteen hiominen voi johtaa useisiin yrityksiin, jotta lopputulos on teknisesti toimiva. Teollisuudessa 3D-tulostimet ovatkin tulleet tuotekehityksessä suosituiksi, koska niiden avulla on mahdollista luoda erilaisia protokappaleita lyhyessä ajassa sekä muoveista, että metalleista. Tuotekehityksen kannalta on välttämätöntä, että myös kokoonpanomateriaaleja voidaan muokata vastaamaan viimeisintä kehitysversiota. Teippien laserleikkaaminen toimii tässä tuotekehityksen tukena.

Kuva 1. Laser-leikkauksessa käytetään teippiä hyödyksi usein arkkimuodossa.

Menetelmä

Laserleikkauksessa käytetään hyödyksi erittäin tarkkaa infrapunasädettä, joka leikkaa edessään olevan materiaalin. Leikattava materiaali voi olla levymäisessä muodossa oleva arkki, joita voi olla yksi, tai useita kerroksia. Laserleikkauslaitteeseen on usein liitetty erillinen ohjelma, jonka kautta on mahdollista luoda tarpeeseen sopiva muoto, tai tuoda esim. CAD-ohjelmalla piirretty tiedosto. Yleensä laserleikkauslaitteet pystyvät käsittelemään useita eri tiedostomuotoja (muun muassa .dwg, .dxf sekä .pdf). Laitteen operaattori hakee kullekin materiaalille ja muodolle optimaaliset työstöolosuhteet parhaan jäljen saavuttamiseksi.

Hyödyt

Laserleikkauksen etuna on melkein rajattomat mahdollisuudet leikata erilaisia muotoja nopeasti ja tarkasti. Tällöin ei tarvita erillistä leikkaustyökalua. Piirustusta muuttamalla voidaan muokata palan muotoa, jonka pohjalta laserilla voidaan toteuttaa työ nopeasti uudelleen. Vaihtamalla materiaaleja, lisäämällä kerroksia, tai muuttamalla piirustusta, tuotekehityksen on mahdollista testata useita eri vaihtoehtoja, jonka avulla löytää tuotteelleen sopiva ratkaisu. Tarpeen vaatiessa laser voidaan asettaa leikkaamaan koko kerroksen läpi, tai viimeiseen kerrokseen – esimerkiksi suojapaperiin – asti.

Kuva 2. Laserleikkauslaite mahdollistaa eri paksuisten materiaalien käsittelyn ja leikkaamisen erilaisiin muotoihin.

Materiaalivalinta

Tuotantoprosessi ja kiinnitettävät materiaalit määrittävät, mitä teippimateriaaleja voidaan kokoonpanossa käyttää. Jos esimerkiksi tarkoitus on koota metalliosia, jotka teipataan yhteen, ja sen jälkeen siirretään jauhemaalaukseen, voidaan käyttää vain niitä materiaaleja, jotka kestävät riittävän korkeita lämpötiloja. Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon myös kyky kestää olosuhteita, joka ohjaa liima-aineen valintaa. Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää useiden materiaalien yhdistämistä, jolloin muotopala sisältää useampaa raaka-ainetta liima-aineen, sekä selkäaineen osalta. Tällä voidaan lisätä kerrospaksuutta, tai tuoda rakenteeseen sopivaa jäykkyyttä.

Kuva 3. Laserleikatut teipit tehostavat huomattavasti kehitysvaiheessa sekä tuote- että tuotantosuunnittelua.

Nopeus

Kun sopiva yhdistelmä on löytynyt, laser mahdollistaa useiden protojen ja nollasarjojen toteuttamisen lyhyellä aikataululla. Parhaimmillaan voidaan luoda suunnitelmasta protokappaleet jopa seuraavaksi päiväksi. Laserin avulla on järkevää teettää työt, joissa esim. tuotekehitystä varten testataan yksittäisiä kappaleita tai tuotantoeriä, joissa eräkoot ovat joitakin satoja kappaleita. Suuremmat tuotantoerät toteutetaan stanssauksella.

Tarjoamme tukea yrityksenne tarpeisiin

Ydinosaamistamme on kattava tuotetuntemus teippimateriaaleista, sekä niiden soveltuvuudesta erilaisiin tuotantoprosesseihin. Kun tavoitteena on löytää ratkaisu muotoon leikatuista teippipaloista, on laserleikkauslaitteistomme käytettävissä niin tuotekehityksen, kuin tuotannonkin tukena. Tarjottavanamme on laadukas tuotevalikoima, käytännön kokemuksemme, sekä ratkaisuja haastaviinkin kohteisiin. Ota yhteyttä myyntiimme sähköpostilla myynti@hotmelt.fi tai puhelimitse 010 324 6640, niin keskustellaan lisää materiaalitarpeistanne.